Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

טיזר קטן לחדר הבריחה #1 סוף העולם

קבלו טעימה קטנה לחדר המושקע ביותר שנראה בישראל!

בשנים האחרונות יותר ויותר עסקים, ארגונים וחברות הבינו את היתרון שיש למשחקי מציאות חדשים לקבוצות. מלבד התחרותיות והספורטיביות, משחקים אלו מוציאים את העובדים מתוך מתחם העבודה המוכר והבלתי מרגש בעליל - וזורקים אותם אל עבר מציאות חדשה, בה אין להם ברירה אלא לשתף פעולה זה עם זה.

צחי כהן, שותף ומייסד